Meetapparatuur

Foto peilschaal

Metingen in het waterbeheer kunnen op meerdere manier worden ingedeeld. Het meest genoemde onderscheid is kwantiteitsmetingen versus kwaliteitsmetingen. Andere indelingen zijn automatische versus handmatige metingen, directe metingen versus monstername, blijvende metingen versus tijdelijke metingen, continue versus periodieke (of eenmalige) metingen. Alle soorten hebben hun kenmerken, voor- en nadelen. En er is natuurlijk onderscheid in prijs: dure en goedkope metingen.

Hieronder zijn enkele type metingen opgesomd die relevant zijn in het waterbeheer. Sommige worden vrijwel niet meer toegepast, omdat ze te arbeidsintensief zijn, of omdat betere alternatieven zijn ontwikkeld.

Niveaumetingen

 • Peilschaal: eenvoudig en goedkoop, moet met het oog worden afgelezen
 • Vlotter: verouderd type niveaumeting
 • Borrelbuis: ietwat verouderd type niveaumeting, maar komt nog steeds voor
 • Drukopnemer: veel toegepaste niveaumeting, voor montage onder water
 • Ultrasone sensor: veel toegepaste niveaumeting, voor montage boven het wateroppervlak
 • Niveauschakelaars, zoals trilvork

Methoden voor debietbepaling

 • Verdunningsmethode: bepaling debiet op basis van verdunning van een tracer die aan het water wordt toegevoegd, bijvoorbeeld in rivieren
 • VA-methode: bepaling debiet a.d.h.v. gemiddelde stroomsnelheid en de natte doorsnede. De stroomsnelheid kan worden gemeten op basis van het verhang, met een drijver, met een propellor, elektromagnetisch of akoestisch
 • QH-methode: bepaling debiet op basis van een bekende relatie tussen waterniveau en debiet

Debietmeters (VA-methode)

 • Elektromagnetische debietmeter
 • Ultrasone debietmeter op basis van doppler-effect
 • Ultrasone debietmeter op basis van voortplantingssnelheid

Neerslagmeters

 • Vlotter-neerslagmeter
 • Weeg-neerslagmeter (tipping bucket)
 • Kantelbakje-neerslagmeter
 • Neerslagradar

Waterkwaliteitsmetingen

 • Temperatuur (kan met sensor)
 • Zuurstofgehalte (kan met sensor)
 • Zuurgraad (kan met sensor)
 • Elektrische geleidbaarheid (kan met sensor, EC-meter)
 • Chloride (kan met sensor)
 • Troebelheid / doorzicht (kan met sensor)
 • Ecologische toestand op basis van veldbezoek
 • Monstername (laboratoriumanalyse), wordt toegepast voor onder andere ammonium, nitraat, N-Kjedahl, fosfaat, CZV (chemisch zuurstof verbruik), BZV (biochemisch zuurstof verbruik), totaal organische stof (TOC) en droogrest (TSS).

Monstername en laboratoriumanalyses zijn arbeidsintensief en daardoor kostbaar. Voor de bemonstering kunnen geautomatiseerde monsternamekasten worden geplaatst. Deze zijn met name doelmatig bij continue of langdurige meetperioden.

 • Foto pulsvoorziening
 • Foto monsternamekast