Stap 3 - meetopzet

Vorige stap Deze stap Volgende stap
Afbeelding stap 2 Afbeelding stap 3 Afbeelding stap 4
Voorbeeldtekening

De meetopzet kan ook met symbolen op tekening worden gezet, die dan bij het meetplan wordt gevoegd.

procesplaatje:

In stap 3 wordt bepaald welke metingen nodig zijn om de meetdoelen te bereiken. Zowel het soort metingen als de aantallen moeten worden bepaald, ofwel: op welke locaties┬ázijn metingen nodig en wat moet er op die locaties gemeten worden (zie ook meetapparatuur). Hiervoor is systeemkennis nodig en een globaal beeld van de potenti├źle meetlocaties.

Tabel

In een goed meetplan zijn zowel de meetdoelen als meetopzet uitgewerkt. De meetopzet kan worden weergegeven in een (grote) tabel. In de linker kolom staan dan alle meetlocaties en in de kolommen daarnaast de type metingen die op de betreffende locatie nodig zijn. Aan de hand van deze tabel kan een eerste globale kostenraming worden opgesteld.